top of page
FREYA DESSERS

Klinisch Orthopedagoog

Cliëntgericht psychotherapeut i.o. 

Wie kan bij mij terecht?

Je kan bij mij terecht vanaf 16 jaar. 

 

Hoe ga ik te werk?

De stap naar een therapeut kan spannend zijn en onwennig aanvoelen. Daarom nemen we in de eerste plaats
voldoende tijd om kennis te maken en om jouw verhaal en hulpvraag te verkennen en uit te diepen.


In de gesprekken die volgen zal steeds duidelijker worden waar jij verandering en groei wilt ervaren. Hoe we hier
concreet mee aan de slag gaan, hangt af van wie jij bent, wat jouw noden zijn en wat voor jou comfortabel
aanvoelt. De nadruk zal liggen op dicht(er)bij jezelf komen en blijven. Je bewust(er) worden van wat je voelt,
denkt en doet en wat maakt dat dit zo is.


Tijdens elk contact besteed ik veel aandacht aan het opbouwen van een vertrouwelijke band en het creëren van
een veilige ruimte. Een ruimte waarin jij je gedachten en gevoelens kan ervaren en delen.


Elke persoon, elke vraag en elk proces is uniek. Daarom stemmen we goed af tussen jouw verwachtingen en
vragen enerzijds en de hulp die ik je kan bieden anderzijds. Regelmatig staan we hier samen bij stil zodat we tijdig
kunnen bijsturen indien nodig.

Achtergrond
Nadat ik afstudeerde als klinisch orthopedagoog in 2013, werkte ik onder meer in de bijzondere jeugdzorg en
een residentiële setting voor volwassenen met een fysieke beperking. Vervolgens ging ik aan de slag als
hulpverlener bij slachtofferhulp in het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Daar ondersteunde en begeleidde ik
nabestaanden van zelfdoding en mensen die slachtoffer werden van een misdrijf, een ramp of auto-ongeval en/of
hun na(ast)bestaanden. Daarnaast liep ik er ook trajecten met mensen met verscheidene psychische en relationele
moeilijkheden. Op heden ben ik stafmedewerker bij Tele-Onthaal.

Opleiding en erkenning

Master in de Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek – Universiteit Gent
Cliëntgerichte Psychotherapie - Katholieke Universiteit Leuven (start: september 2024)
FOD visumnummer: 315554
Erkenning als Klinisch Orthopedagoog door de Vlaamse Overheid

 

Contact

Gsm-nummer: 0456 76 27 63
E-mailadres: freya.hethuis@gmail.com
Afspraken gaan door op woensdag in de Isegrimstraat.
De kostprijs voor een sessie van één uur is 65 euro.


Als je twijfelt om een afspraak te maken of vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen. Ik neem graag de
tijd om dit samen met jou te bespreken.

bottom of page