top of page

LIEN CAUDRON

Clientgerichte psychotherapeut i.o.

Ik ben Lien Caudron, klinisch psycholoog met een specialisatie in kinderen en jongeren. Ik werk als psycholoog in het Buitengewoon onderwijs Sint-Gregorius. Daarnaast ben ik in 2017 ook mijn eigen praktijk begonnen in de groepspraktijk 'De Spreekbuis' te Beernem waar ik me richt op onderzoek en behandeling van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. In 2019 richtte ik, samen met een collega-psycholoog, de psychologenpraktijk 't Huis op aan de Bourgoyen waar ik mij verder toespits op psychotherapie bij kinderen en jongeren en hun gezinnen. Ik probeer me zo veel mogelijk bij te scholen door het volgen van opleidingen zodat ik op de hoogte blijf van de nieuwste ontwikkelingen op vlak van psychotherapie. Momenteel ben ik bezig aan mijn 4-jarige therapieopleiding 'Cliëntgerichte psychotherapie bij kinderen en jongeren' bij Focus on Emotion (i.s.m. KULeuven).

 

Wie kan bij mij terecht? 

- Kinderen en jongeren (6-18 jaar) en hun gezinnen. 

- (Jong)volwassenen (18-35 jaar)

 

Hoe ga ik te werk? 

Bij kinderen en jongeren ga ik vooral aan de slag met creatieve therapie, speltherapie en cognitieve therapie. De beleving van het kind/de jongere staat voor mij centraal. Ik ga op zoek naar de onderliggende emoties bij de moeilijkheden die mijn cliënten en hun gezinnen op dat moment ondervinden.

Kinderen en jongeren worden vaak door hun ouders aangemeld. Eerst vindt er een verkennend gesprek plaats waarin ouders de kans krijgen hun bezorgdheden en wensen te uiten. Ook peil ik in dit gesprek graag naar de hulpvraag van het kind of de jongere. Ook wat er wel goed gaat en wat de sterktes zijn vind ik heel belangrijk. Daarna worden er enkele sessies ingepland met het kind/de jongere zelf. Hierin wordt er dieper ingegaan op de moeilijkheden, de emoties, wensen en verlangens, ... Ik hecht enorm veel belang aan de context waarbinnen het kind/de jongere opgroeit. Daarom worden, afhankelijk van de probleemstelling, de ouders, broers of zussen of andere familieleden vaak mee uitgenodigd voor enkele gezins -of oudergesprekken.

Ook bij volwassenen ga ik in de eerste gesprekken eerder verkennend te werk waarbij ik graag verder de hulpvraag uitdiep alsook probeer te focussen op de dingen die wel al goed gaan. We proberen uiteindelijk tot een therapie te komen waarbij de cliënt zich comfortabel bij voelt. 

 

Opleiding: 

Master in de klinische psychologie (2009-2014, UGent)

Gespecialiseerde kindertherapie (2017-2018, Educatieve Academie - Antwerpen) 

Cliëntgerichte psychotherapie i.o. (2018-2022, KU Leuven - Focus On Emotion)

Contact: 

Je kunt mij steeds bereiken op het GSM-nummer 0472/64.64.18 of via het e-mailadres lien.caudron@hotmail.com

De kostprijs bedraagt voor het intakegesprek 60 EUR + 20 EUR dossierkosten (eenmalig). Voor de verdere sessies bedraagt het 60 EUR. 

Ik ben aanwezig in de praktijk op maandag en donderdag. 

Lien Caudron: Teamleden
bottom of page