top of page
ANNELORE ADRIAENSSENS
Psychoanalytisch psychotherapeut i.o.

Een mensenleven is dynamisch. We zijn voortdurend in ontwikkeling met onszelf en onze omgeving.  Dit kan ertoe leiden dat je op een bepaald moment met obstakels, vragen, twijfels of moeilijkheden te maken krijgt en nood hebt aan een luisterend oor, vrij van oordeel of verwachtingen.

 

Hoe ga ik te werk?

 

Als volwassene of jongere vanaf 16 jaar kan je bij mij terecht en krijg je de ruimte om vrij over alles te spreken. Vrij kunnen spreken houdt in dat je allerlei gedachten, ideeën, dromen, gevoelens, fantasieën mag delen zoals ze in je opkomen. Zo kunnen we samen inzicht krijgen in wat er bij jou onbewust en onderliggend leeft en kunnen we zo op zoek gaan naar manieren om hiermee om te gaan.

Elk psychisch lijden is uniek en er bestaan geen pasklare antwoorden op jouw vragen, maar samen nemen we de tijd die nodig is om te werken aan jouw obstakels of specifieke vraag.

 

Via verkennende gesprekken leren we elkaar kennen en brengen we jouw specifieke hulpvragen in kaart. Hierin bespreken we de frequentie en de vorm van de therapie alsook enkele praktische zaken. Na deze verkennende gesprekken beslissen we om al dan niet samen aan de slag te gaan.

 

Ook mensen met een (neuro)-motorische beperking of niet-aangeboren hersenletsel en/of hun familie/naasten kunnen bij mij terecht. Samen kijken we naar je levenspad, je vragen, je trauma, maar vooral naar je sterktes, dromen en verlangens. We zullen vaak via creatieve manieren aan de slag gaan en samen zoeken naar de meest geschikte vorm om je uit te kunnen drukken.

 

Achtergrond

 

In 2016 studeerde ik af als klinisch psycholoog aan de UGent. Nadien deed ik nog een lerarenopleiding en ging ik te werk als leerlingbegeleider, leerkracht en stagebegeleider. Door het begeleiden van deze stages groeide mijn interesse en goesting om aan de slag te gaan in de zorgsector. Ik maakte de sprong en werk momenteel ook als zorgcoördinator in Dominiek Savio, een voorziening voor mensen met een (neuro)-motorische beperking of niet-aangeboren hersenletsels.

 

Naast werken met mensen met een beperking is het mijn passie om specifieke hulpvragen in een meer individueel en langdurig kader te behandelen. Vandaar ook de keuze voor een psychoanalytische therapieopleiding te volgen en hiermee aan de slag te gaan in ’t Huis als zelfstandig psycholoog.

 

Wie kan bij mij terecht?

 

 • Volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar

  • met klachten gaande van: stemmingswisselingen, angsten, paniekaanvallen, vragen rond (seksuele) identiteit, schuldgevoelens, gebrek aan zelfvertrouwen, rouw, trauma’s, een specifieke diagnose, dwanggedachten…

  • met problemen zoals een gevoel van onrust of onbehagen, onverklaarbare lichamelijke klachten, vermoeidheid, lusteloosheid, existentiële vragen…

 • Mensen met (neuro)-motorische beperking of niet-aangeboren hersenletsel

 • Familieleden van mensen met (neuro)-motorische beperking of niet-aangeboren hersenletsels.

 

Opleidingen

 

 • Master in de Klinische Psychologie – Universiteit Gent

 • Permanente Vorming in de Psychoanalytische therapie – Universiteit Gent

 • Specifieke lerarenopleiding in de Psychologie – Universiteit Gent

 

Contact:

 

 • 0476 45 43 81

 • Annelore.hethuis@gmail.com

 • Afspraken gaan door op maandagvoormiddag, dinsdag en donderdag in de Zuidstationstraat 3A en op woensdagen in de Isegrimstraat. 

 • Een sessie duurt 50 min en kost €60

 

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 922126066

bottom of page