top of page

FLORIEN BAUTERS

Psychotherapeut i.o.

Kinderen en jongeren zijn constant in ontwikkeling. In die ontwikkeling, vaak door een samenloop van omstandigheden en kwetsbaarheden nemen angst, verdriet, boosheid, onzekerheid,… soms de bovenhand. Deze hindernissen zijn soms moeilijk om op je eentje op te lossen. In dat geval kan het een hulp zijn om erover te praten met iemand of om samen na te denken over hoe we hierin beweging krijgen en je weer op weg helpen.

 

De eerste keer bij de psycholoog gaan, kan best spannend zijn. De ouders mogen daarom aanwezig zijn bij het eerste gesprek. Hoe het vervolg eruit ziet, spreken we samen af tijdens dat eerste gesprek. Bij psychologenpraktijk ’t Huis zijn we er om jou als jongere samen met je omgeving te ondersteunen en te zoeken naar een aanpak die werkt voor jezelf en jouw omgeving.

 

Tijdens het eerste gesprek brengen we de huidige situatie en hulpvraag in kaart, bespreken we de wensen, doelen en verwachtingen voor de therapeutische sessies. Daarnaast komen een aantal praktische zaken aan bod en leren we elkaar beter kennen. Na dit gesprek beslissen we samen of we al dan niet van start gaan met een therapeutisch traject.

 

Wie kan bij mij terecht?

*Kinderen en jongeren (0-18 jaar) met angst, ontwikkelingsproblemen (ADHD, Autisme Spectrum Stoornis,…), vragen rond hechting, ouder-kind interacties, niet goed in je vel zitten, vaak verdrietig zijn, een laag zelfbeeld hebben, het moeilijk hebben met de scheiding van de ouders, niet weten hoe met pestgedrag om te gaan, zich niet goed kunnen concentreren, eet- of slaapproblemen,…

*Ouders (ouderbegeleiding gekoppeld aan de therapie van het kind, opvoedingsondersteuning,…)

*Moeder en baby (en hun context): peri- en postpartumproblematieken bij moeder (en kind) en vragen rond de ontwikkeling van het jonge kind. U vindt hierover meer informatie onder de rubriek ‘baby’s’

Werkvormen

Cognitieve gedragstherapie

Spel- en creatieve therapie met kinderen

Gesprekstherapie met jongeren, ouders en gezinnen

Relatie moeder-baby en ouder-kind

Opleidingen, ervaring en erkenningen

*Master in de klinische psychologie (UGent)

*Basisopleiding in de experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie (School of Experiential-Dialectical Psychodrama)

*Postgraduaat in de psychotherapie jeugd en context, Integratieve opleiding in de experiëntiële en cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren (Universiteit Antwerpen)

Kinder-en Jeugdpsychiatrie UZ Gent

Centrum voor Ambulante Revalidatie Spermalie – Brugge

Centrum Moeder & Baby – Psychiatrisch Ziekenhuis Karus – Gent

Psychologenpraktijk ‘t Huis

FOD visumnummer: 261892, Erkenning als Klinisch Psycholoog door Vlaamse Overheid, erkenningsnummer Psychologencommissie: 922118700.

Contact

Neem vrijblijvend contact op om te kijken of ik je verder kan helpen.

Ik ben te bereiken op 0471/30.31.55 of via het e-mailadres florien.hethuis@gmail.com.

De kostprijs van een consult bedraagt 60 EUR.

Florien Bauters: Teamleden
bottom of page