top of page
MELANIE DE BOEVER
Klinisch psycholoog

Wie kan bij mij terecht?

Volwassenen vanaf 18 jaar zijn welkom.

Je kan bij mij terecht wanneer je ergens mee worstelt, je loopt vast in je leven; met andere woorden je wordt geconfronteerd met een mate van psychisch lijden. De manier waarop dit lijden zich uit is voor iedereen persoonlijk, sommige mensen hebben last van depressieve gevoelens of angstklachten, anderen stellen zich heel veel vragen over hun identiteit, over hun relaties, nog anderen ontwikkelen bepaalde gedragingen waar ze zich zorgen om maken of hebben last van lichamelijke klachten waarvoor geen fysieke verklaring kan gevonden worden. Evengoed heb je een combinatie van klachten. Ik zou hier een hele opsomming kunnen geven van allerlei klachten en psychische problemen maar misschien vind je net niet dat woord terug waarmee jij jouw moeilijkheden zou omschrijven. In ieder geval ben je welkom om erover te komen spreken.

Hoe ga ik tewerk?

In een aantal verkennende gesprekken luister ik naar wat er jou in therapie brengt. Ik ga er van uit dat elke mens uniek is en iedereen een eigen aanleiding kent om een psycholoog te consulteren. We beluisteren en bespreken deze vraag. Vanuit deze verkennende gesprekken bespreken we een verder traject. De vorm hiervan (frequentie en duur) laat zich niet steeds op voorhand kennen en kan bijgestuurd worden gedurende het traject.

Ik wil in de eerste plaats een plek bieden waar je de ruimte krijgt om op verhaal te komen, om stil te staan bij gevoelens, gedachten, verlangens en dromen. Deze kunnen nog nooit eerder verwoord zijn of nog helemaal ongekend zijn. Sommige van deze mentale ervaringen leiden tot een aantal klachten, symptomen of gedragingen die je veel lijden geven; vaak vormen deze de aanleiding om hulp te zoeken. We staan stil bij deze klachten, symptomen of gedragingen. Op deze manier probeer je inzicht te verwerven en deze klachten, symptomen of gedragingen een betekenis te geven binnen je ruimere levensverhaal. Mogelijks ontdek je hierin een aantal psychische en relationele patronen bij jezelf; dit zijn steeds wederkerende, vaak onbewuste wijzen waarop je naar jezelf kijkt, naar anderen kijkt en hoe je in het leven staat. Soms loop je vast in deze patronen en verhinderen ze jou in je eigen ontwikkeling.


Door dit proces van inzicht verwerven en betekenisverlening creëer je voor jezelf een mentale ruimte, dit leidt ertoe dat je meer innerlijke vrijheid ontwikkeld en vandaaruit vrijere keuzes kan maken. We kunnen stilstaan bij andere manieren van om te gaan met jezelf, met anderen en hoe je in je eigen leven staat.

Contact

Ik werk in de praktijk op maandagnamiddag en avond.

Ik ben telefonisch bereikbaar via het nummer 0479/47.11.20 en via mail: melaniedeboever@hotmail.com

Kostprijs

De kostprijs van een sessie bedraagt €65. 

Erkenningsnummer psychologencommissie: 902138148

bottom of page